EUROBIKE

GinkGon drog mycket uppmärksamhe under Euroike 2019, inte endast från mänskliga besökare.